Martyna Padzik

Martyna Padzik – położna, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii na sali porodowej oraz prowadzi zajęcia […]

dr Urszula Tataj-Puzyna

Położna, doktor nauk teologicznych, mgr nauk o rodzinie, od kilkunastu lat prowadzi własną szkołę rodzenia. Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej i […]

dr Marek Radzki

Pediatra, specjalista chorób dziecięcych II stopnia Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Katedrze […]

Joanna Piątkowska

Jestem położną, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Pracowałam jako nauczyciel w Studium Położnych i jako wykładowca w Akademii Medycznej; Posiadam […]

Agnieszka Suchenek

Od 1996 roku wykonuję zwód położnej. Ukończyłam Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Podyplomowe Studia […]