Martyna Padzik – położna, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii na sali porodowej oraz prowadzi zajęcia w Szkole Rodzenia.

Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi zdrowia prokreacyjnego, zwłaszcza wpływem stylu życia na płodność oraz aktywnością ruchową kobiet w ciąży. Praca jest jej pasją, chętnie dzieli się swoją wiedzą dotyczącą przebiegu ciąży, porodu oraz opieki nad noworodkiem z rodzicami oczekującymi dziecka.