Kursy finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa!

sprawdź, czy spełniasz jeden z poniższych warunków:
zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie m. st. Warszawy
zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę.
zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

Spełniasz warunki?

Zapisz się już dziś na bezpłatne zajęcia!