Jestem położną, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Pracowałam jako nauczyciel w Studium Położnych i jako wykładowca w Akademii Medycznej; Posiadam certyfikat IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). Współpracuję z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Centrum Nauki o Laktacji. Udzielam porad laktacyjnych w poradniach: Profamilia i w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie. Współpracuje ze szkołami rodzenia – skupiając się aktualnie na tematyce laktacyjnej.