Martyna Padzik

Martyna Padzik – położna, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii na sali porodowej oraz prowadzi zajęcia […]