Od 1996 roku wykonuję zwód położnej. Ukończyłam Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Podyplomowe Studia z Duchowości Katolickiej w KUL. Jestem nauczycielem naturalnego planowania rodziny a od 2004 roku Międzynarodowym Dyplomowanym Konsultantem Laktacyjnym. Zawód jest moją pasją i wielkim darem, ponieważ pozwala mi każdego dnia pochylać się nad tajemnicą życia. Obok laktacji szczególnie bliskie są mi psychoduchowe aspekty więzi z
dzieckiem w okresie prenatalnym i okołoporodowym. Na co dzień pracuję w szpitalu św. Zofii gdzie z radością dziele się swoją wiedzą i doświadczeniem.